Parkoviště ZŠ Luh

27.10.2017

Místo stavby: Město Vsetín

Rok výstavby: 2018

Investor: Město Vsetín

Typ stavby: Dopravní stavba - parkoviště a chodník

Výstavba nového parkoviště podél ulice Stará cesta u ZŠ Luh, Vsetín zvyšuje dopravní obslužnost předmětného území. V projektové dokumentaci bylo řešeno vybudování nových parkovacích stání, přeložka chodníku, přeložka veřejného osvětlení, přemístění oplocení areálu základní školy a přeložka sdělovacího vedení UPC. 

Všechna práva vyhrazna. 2013

Webdesign by Spaneco