Projekční kancelář

Projekční kancelář

Oddělení projekce navrhuje nové stavby, opravy a rekonstrukce dopravních, inženýrských a pozemních staveb.

 • Komplexní zpracování všech stupňů dokumentace (od studie po dokumentaci skutečného provedení stavby)
 • Autorský dozor
 • Inženýrská činnost – projednání dokumentace s dotčenými subjekty až po pravomocné rozhodnutí
 • Technický dozor investora
 • Zpracování odborných posudků, průzkumů a studií
 • Konzultace, poradenství a technická podpora
 • Zajištění funkce koordinátora BOZP v přípravné fázi a na staveništi
Máte o to zájem?
Dozory a řízení staveb

Dozory a řízení staveb

 • Autorizovaná osoba v daném oboru provádí kontrolu dodržování kvality prováděných prací,dodržování stanovených technologických postupů a kontrolu prováděných prací a v souladuse schválenou projektovou dokumentací a s podmínkami vydaných rozhodnutí příslušných úřadů a organizací.
 • V průběhu realizace výstavby svolává a řídí kontrolní dny a vedou příslušnou administrativu stavby.
 • Řeší případné nutné změny oproti schválené projektové dokumentaci.
 • Koordinuje činnost dodavatelů, projektantů a stavebního úřadu při řešení stavebních problémů vyvolaných výstavbou.
 • Sleduje a kontroluje finanční čerpání rozpočtu.
 • Kontroluje soupis provedených prací sloužící jako podklad pro vystavení faktury za provedené práce.
 • Dohlíží na provádění předepsaných kontrolních zkoušek. U dodávaných stavebních materiálů vyžadují doložení certifikátů jakosti a prohlášení o shodě.
 • Kontroluje postupové termíny realizace a připraví podklady pro ukončení stavby a zdárný průběh stavebního kolaudačního řízení.
Máte o to zájem?
Architektonické studio

Architektonické studio

Ateliér architektury 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. je určen Vám, kteří rádi utváříte svět kolem sebe a identifikujete se s ním. Architektura je způsob uspořádání myšlenek, věcí a prostoru, ve kterém trávíme své životy. Architektura je komplexní řešení stavby. Chytrým návrhem ušetříte vaše peníze. Správnou orientací místností ke světovým stranám ušetříte na výdaje na drahých technologiích a následných nákladech na jejich provoz.  

 • Návrhy kusového nábytku - skříně, kuchyně, šatny, dětské pokoje
 • Návrhy interiérů - dispoziční řešení, výběr nábytku, barevné řešení
 • Návrhy rekonstrukcí - analýza stávajícího stavu, návrh nejvhodnějšího řešení dle technického stavu objektu, návrh nového využití
 • Návrhy novostaveb - obytné stavby, veřejné stavby, zemědělské stavby a průmyslové stavby
 • Urbanistické studie - analýzy řešeného území, dopravní obslužnost území vzhledem k navrženému řešení, návrh nového řešení, regulační plány, studie zastavitelnosti

 

Máte o to zájem?
Administrace dotací EU

Administrace dotací EU

Zvažujete možnost získání finančních dotací pro Váš projekt? Rádi vám pomůžeme.

 • Orientovat se v jednotlivých dotačních programech v návaznosti na vypisované a aktualizované výzvy bývá často velmi obtížná záležitost.
 • Nejprve zpracujeme pro váš projekt projektový záměr. Ve studii proveditelnosti stanovíme cíl projektu, harmonogram realizace a rámcový rozpočet projektu.
 • Pak následuje výběr vhodného dotačního titulu, pro který bude nutné zpracovat žádost o dotaci dle podmínek jednotlivých poskytovatelů dotací.
 • Jednou z klíčových částí úspěšné realizaci projektového záměru je zpracování finančního projektu.
 • Další důležitou částí projektu je jeho realizační fáze až po jeho ukončení a vyhodnocení, které bývá nezbytnou podmínkou pro přidělení dotací.
 • I po úspěšném dokončení projektu je zapotřebí se postarat o jeho udržitelnost ve vztahu k podmínkám poskytovatele dotací.
 • Jsme připravení vám pomoci s přípravou projektu a podílet se na jeho realizaci až po jeho úspěšné dokončení.
Máte o to zájem?
Sdílená kancelář

Sdílená kancelář

 • Potřebujete místo pro přípravu Vaších projektů, kde by bylo možné sjednat si schůzku nebo uspořádat meeting?
 • Právě pro Vás je určen sdílený "open-space" na bázi členství.
 • Sdílená kancelář na dostupném místě ve Valašském Meziříčí nabízí zájemcům z řad podnikatelů pracovní prostor s moderním a profesionálním zázemím a technikou
 • Setkávejte se, sdílejte zkušenosti a pracujete na svých projektech v příjemném a pozitivním prostředí

 

 

 

 

 

Máte o to zájem?
Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

 • Účtujeme v programu POHODA
  Malým a středním podnikatelům nabízíme kompletní vedení účetnictví a mzdové agendy v programu POHODA

Máte o to zájem?
GDPR v naší společnosti

GDPR v naší společnosti

OZNÁMENÍ

 • 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. je správcem osobních údajů fyzických osob a fyzických osob podnikajících a zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob. 
 • Rozsah, způsob, doba, účely zpracování osobních údajů, kategorie osobních údajů a subjektů údajů jsou uvedeny v "Prohlášení o zpracování osobních údajů a poučení subjektů údajů - dle GDPR" - zde.

 

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů - zde.

 

 

 

Máte o to zájem?
Všechna práva vyhrazna. 2013

Webdesign by Spaneco