Projektová dokumentace pro realizaci polní cesty C4 v k.ú. Kluky u Mladé Boleslavi

29.3.2019

Místo stavby: Obec Kluky u Mladé Boleslavi

Investor: Česká Republika - Statní pozemkový úřad, KPÚ pro SČ kraj a hl. m. Praha, Pobočka Mladá Boleslav

Typ stavby: Dopravní - realizace polní cesty

Projektová dokumentace zpracovaná ve stupni DSP a DPS včetně provedení geotechnického průzkumu řeší realizaci hlavní polní cesty C4 v k.ú. Kluky u Mladé Boleslaviv délce  0,77167 km.   
Stavba je v souladu se schválenou pozemkovou úpravou KoPÚ katastrální území Kluky u Mladé Boleslavi. Součástí projektu byla výsadba doprovodné liniové zeleně s 3letou následnou péčí. 

Všechna práva vyhrazna. 2013

Webdesign by Spaneco