Projekty na realizace plánu společných zařízení v k.ú. Konojedy včetně AD

28.6.2018

Rekonstrukce polních cest v rámci realizace plánu společných zařízení.

Místo stavby: Obec Konojedy

Investor: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Nymburk

Typ stavby: Dopravní stavba

Zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, DSP na výstavbu polních cest v k.ú. Konojedy - PC5, PC10, PC11, PC16, PC22, PC25 navržených v souladu s komplexní pozemkovou úpravou. Součástí zadání bylo také provedení geodetického zaměření, geotechnického průzkumu a autorského dozoru. Realizované polní cesty slouží ke zpřistupnění pozemků vlastníků, k zajištění přístupu pro zemědělské subjekty  na přilehlé pozemky a k celkovému zlepšní přístupnosti krajiny. 

Všechna práva vyhrazna. 2013

Webdesign by Spaneco