Rekonstrukce mostu na ulici Mostní přes řeku Bečvu ve Valašském Meziříčí

29.3.2019

Místo stavby: Valašské Meziříčí

Rok výstavby: 2018-2019

Investor: Město Valašské Meziříčí

Typ stavby: Dopravní stavba

Dokumentace zpracovaná ve stupni DÚR, DSP a DPS řeší rekonstrukci mostu na ulici Mostní ulice. Rekonstrukce spočívala v odstranění stávajícího mostního svršku a vybavení, provedení nového mostního svršku a vybavení, úprava spodní stavby, demolice zábradelních zídek v předpolích, zhotovení nových opěrných zídek v předpolích, sanace nosné konstrukce a spodní stavby, opevnění koryta pod mostem včetně odtěžení naplavenin v korytě. V návaznosti na rekonstrukci mostu byla provedena obnova stávající vozovky, chodníků a přilehlých doplňkových ploch. 

Všechna práva vyhrazna. 2013

Webdesign by Spaneco