Chodník v ulici u Vesničky a Javornická

24.9.2020

Místo stavby: Obec Chvalčov

Investor: Obec Chvalčov

Typ stavby: Dopravní - liniová

 

Předmětem vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby byla realizace nového chodníku v zastavěné části obce podél stávající komunikace U Vesničky a Javornická v obci Chvalčov. Navrhovaný chodník vede z centra obce Chvalčov směrem k Domovu pro osoby se zdravotním postižením Javorník. Celková délka chodníku je 276,6m. Návrh chodníku vycházel ze stávajícího stavu a potřeby zvýšení bezpečnosti chodců v dané lokalitě. Stavba chodníku zlepší jak dopravní obslužnost pro pěší, tak zvýší bezpečnost dopravy v dané lokalitě. 

Všechna práva vyhrazna. 2013

Webdesign by Spaneco