Aktuality

 

Zápis do kurzů v roce 2023/2024 zahájen

Dopolední i odpolední kurzy anglického jazyka

v prostorách naší učebny

HEMY 914, Valašské Meziříčí

ONLINE podpora výuky

 

Akce  3 za 2

Přijďte ve skupině 3 studentů

a zaplatíte jen celkovou cenu za 2 studenty.

Získejte tak každý slevu z ceny celého kurzu

 

Registrujte se   

e-mailem: skoleni@360dc.cz  

nebo telefonicky (tel. 728 286 612).

Osobně nás můžete navštívit po telefonické dohodě v prostorách naší učebny na ulici Hemy 914 ve Valašském Meziříčí.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

     Kde nás najdete

 

K 25.5.2018 vstupuje v účinnost nařízení evropského parlamentu a rady, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V souvislosti s tímto nařízením upravujeme k témuž datu podmínky zpracování osobních údajů. Tyto podmínky a naše zásady naleznete od 25.května 2018 na našich webových stránkách www.360dc.cz v sekci „Služby“ pod názvem „GDPR v naší společnosti“.

Úvod

Jazykové vzdělávací centrum CAMELOT

Cambridge P.A.R.K. PARTNER SCHOOL

 

Pro své klienty jsme připravili výuku anglického, ruského, německého a francouzského jazyka. Výuka jazyků probíhá prostřednictvím jazykových kurzů a odborných seminářů. Jazykové kurzy mohou být dvouměsíční, čtyřměsíční, půlroční nebo roční. Semináře jsou odborně a tematicky zaměřené.

Pro zájemce pořádáme také týdenní předprázdninové kurzy a kurzy v prázdninových letoviscích zaměřené na každodenní komunikaci během cestování.

Specializujeme se na výuku profesní angličtiny pro střední a vrcholový management. Zájemci o odbornou angličtinu mohou navštěvovat jak kurzy profesní angličtiny, tak časově výhodnější semináře zaměřené na komunikační dovednosti na pracovišti. Kurzy i semináře mohou probíhat přímo ve firmách nebo v prostorách naší společnosti.

Součástí firemní výuky je úvodní jazykový audit a vypracování koncepce dalšího vzdělávání zaměstnanců.

Součástí naší komplexní nabídky jsou i přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky Cambridge English nebo překladatelské a tlumočnické služby.

V březnu 2014 se společnost 360 DEGREES CONSTRUCT stala partnerskou školou spolupracující s Autorizovaným zkouškovým a přípravným centrem Cambridge P.A.R.K. V rámci této spolupráce poskytujeme kvalitní zázemí pro přípravu k mezinárodním zkouškám Cambridge a jejich vykonání v autorizovaném zkouškovém a přípravném centru P.A.R.K. v Brně.

Při výuce se snažíme maximálně uplatňovat individuální přístup a výukové metody, které respektují potřeby studenta a vedou ke zlepšení jeho komunikačních dovedností v jazyce. Výukový program v kurzech sestavujeme tak, aby posluchači využili čas výuky maximálně efektivně a měli přehled o svém pokroku ve studiu. Pečlivě vybíráme jazykovou literaturu a doplňkové vzdělávací materiály od zahraničních i českých nakladatelství. K rozmanitosti výuky přispívá i stále širší využívání moderních technologií.

Kurzy i semináře vedou vysokoškolsky vzdělaní pedagogové s mezinárodně uznávanými zkouškami a lektoři s praxí ve výuce jazyků.

Pro své studenty i odbornou veřejnost zajišťujeme veškeré vhodné studijní materiály, učebnice, skripta, časopisy, beletrii i odbornou zahraniční literaturu.

 

Odborné jazykové semináře

"... graduates are leaving education with inspiring theoretical knowledge but lack practical job-related skills. There is a soft skill gap developing."

                                           (Ian Gomes, Chairman, KPMG New and Emerging Markets)

Vzhledem k rozvoji kontaktů se zahraničními obchodními partnery se zvyšuje potřeba komunikace v angičtině nejen na úrovni vrcholového, ale i středního managementu, a to s důrazem na schopnost komunikovat o odborných záležitostech daných odvětví v souladu s kulturními zvyklostmi.

Semináře jsou zaměřené na rozvoj komunikace v odborném anglickém jazyce.

Obsahem seminářů je prezentace a praktický nácvik komunikačních dovedností, odborné slovní zásoby a frazeologoie v dané oblasti. Teoretická část j propojená s video a audio ukázkami, které následně pomáhají účastníkům při řešení konkrétních situací v praxi.

 

Časová náročnost semináře jsou 2-3 hodiny.

Cena jednoho semináře 600,- s DPH
Termíny jsou průběžně aktualizovány.

Semináře jsou seskupeny do tematických celků složených ze dvou až čtyř na sebe navazujících seminářů, které povedou zkušení čeští i zahraniční lektoři.

Každý účastník obdrží výukové texty k dané problematice.
Po absolvování tematického celku obdrží účstník Certifikát.
Firemním kolektivům přizpůsobíme čas, termín i místo konání. 
Pokud nevyberete z níže uvedených témat, připravíme Vám seminář na téma podle Vašich požadavků.

Předpokladem účasti na semináři je znalost jazyka na úrovni mírně pokročilý (B1/B1+).

 

Témata seminářů

 • Psaní životopisu v angličtině (Writing CV in English)
 • Pracovní pohovor v angličtině (Job Interview in English)
 • Psaní obchodních dopisů (Writing Business Letters)
 • Psaní emailů (Writing Emails)
 • Angličtina pro pracovníky v administrativě (English for Administrative Personnel)
 • Efektivní prezentace v angličtině (Effective Presentations in English)
 • Telefonování a telekonference v angličtině (Telephoning & Teleconferencing in English)
 • Pracovní schůzky v angličtině (Language of Meetings)
 • Vyjednávání v angličtině (Language of Negotiations)
 • Angličtina na pracovní cesty (English for Business Trips)
 • Kulturní rozdíly v mezinárodním obchodním prostředí (Business across Cultures)

Aktuální nabídka seminářů

Efektivní prezentace v angličtině

Část 1: Struktura a obsah prezentace, jak zvládnout přípravu a úvod prezentace

Cílem semináře je seznámit účastníky se zásadami tvorby efektivních prezentací v anglickém jazyce. Představíme užitečné tipy a strategie jak zvládnout přípravu prezentace, jak strukturovat prezentaci, poskytneme klíčovou slovní zásobu a fráze běžně používané v úvodní části prezentace. Teoretickou část doprovází praktické úlohy, video a audio ukázky.

 

Telefonování a telekonference v angličtině

Část 1: Základní pravidla telefonování v cizím jazyce, jak se vyhnout nedorozumění po telefonu

Seminář je zaměřen na zvládnutí úskalí, se kterými se setkáváme při prvních telefonických kontaktech v anglickém jazyce. V návaznosti na audio a video ukázky, budou mít účastníci možnost vyzkoušet si v praktických úlohách jak zahájit nebo přijmout hovor, jak se vyhnout nedorozumění, jak požádat o zopakování informace nebo jak se ujistit, že správně porozuměli.

 

Obchodní korespondence v angličtině – psaní e-mailů

Část 1: Zásady psaní efektivního e-mailu v angličtině

Seminář seznamuje účastníky se základními pravidly psaní e-mailů v angličtině, poskytuje tipy a strategie jak začít, strukturovat a zakončit e-mail. Účastníci se seznámí s klíčovou slovní zásobou a frázemi používanými v obchodním e-mailu a jejich použití si vyzkoušejí při sestavování vlastních emailů v praktických částech semináře.

Přihlásit se

Jazykové kurzy

"Investing in yourself is the best investment you will ever make. It will not only improve your life, it will improve the lives of all those around you." 

                                                                                                                                                                             (Robin S. Sharma)  

Studentům, firemním kolektivům i široké veřejnosti nabízíme výuku profesní a všeobecné angličtiny všech úrovní, v čase a intenzitě podle jejich požadavků a potřeb. Zájemcům o získání mezinárodně uznávaných certifikátů nabízíme přípravné kurzy ke všeobecným i odborným mezinárodním zkouškám Cambridge English.

Vyučujeme malé skupiny a přizpůsobujeme obsah i způsob výuky potřebám zájemců, včetně podpory výuky na internetu. 
Výuka jazyků v jazykových kurzech probíhá v dopoledních nebo odpoledních hodinách, individuálně nabo v malých skupinách dvou až čtyř studentů

Po dohodě je možné pro skupinu zájemců přizpůsobit kurzy podle specifických potřeb a požadavků objednatele.

Zápis a informační schůzka do kurzů
V průběhu schůzky Vám poskytneme informace týkající se organizace kurzů a zodpovíme Vaše dotazy.
Pokud se pro některý z kurzů rozhodnete, vypíšete si závaznou přihlášku.

Podrobný popis dovedností v jednotlivých jazykových úrovních naleznete zde. 

Pokud si nejste jisti, do které úrovně kurzu se hlásit, pak si před zápisem otestujte své jazykové znalosti
vyplněním on-line rozřazovacího  testu angličtiny ZDE nebo zde 

Rozřazovací test, který obsahuje gramatickou část, čtení s porozuměním a poslech naleznete zde
Úroveň Vaší slovní zásoby, poslechových dovedností, gramatických znalostí a čtení s porozuměním si můžete otestovat zde.
Pokud uvažujete o přípravě k některé z mezinárodních zkoušek a nejste si jisti, o kterou úroveň zkoušky se ucházet, pak Vám pomůže tento test.

Testy prosím vyplňujte bez nápověd, jde o skutečné určení Vaší jazykové úrovně. Test si vytisknětě a přineste spolu s přihláškou.

 

Po absolvování kurzu doporučujeme založení jazykového pasu.

 

Místo výuky: Hemy 914, Valašské Meziříčí
Autobusová zastávka spoje "Krhová-Poličná": Tesla I (cca 50 m od zastávky směrem k Bečvě, kancelář v přízemí šedé novostavby přímo proti společnosti KOMPAKT s.r.o.). Bezbariérový přístup.


Podrobné informace o termínech zápisů do kurzů a zahájení výuky v aktuálním roce najdete v sekci "AKTUÁLNÍ NABÍDKA"

Aktuální nabídka kurzů

 

PROFESNÍ ANGLIČTINA – KURZY pro úrovně B1 – C1

 

Kurz obchodní angličtiny pro zaměstnance a vedoucí pracovníky

Kurz je určen podnikatelům, vedoucím pracovníkům a zaměstnancům, kteří potřebují zvládnout komunikaci v anglickém jazyce v konkrétních situacích na pracovišti. Kurz je zaměřen na jazyk používaný při obchodních jednáních, prezentacích, telefonování, navazování kontaktů nebo sjednávání schůzek. Součástí kurzu jsou i základy obchodní korespondence.Kurz je vhodný pro uchazeče s (mírně) pokročilou úrovní všeobecného anglického jazyka (B1+/B2).Výuka probíhá v angličtině.

Kurz obchodní angličtiny pro studenty

Kurz je určen studentům středních a vysokých škol, které připravují své absolventy na práciv prostředí mezinárodního obchodu. Kurz je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností a rozšíření odborné slovní zásoby a frází používaných při obchodních jednáních, prezentacích, telefonování, navazování kontaktů nebo sjednávání schůzek.Kurz rozvíjí všechny čtyři jazykové dovednosti: mluvení, psaní, porozumění písemnému a mluvenémuprojevu. Součástí kurzu jsou i základy obchodní korespondence.Kurz je vhodný pro uchazeče s (mírně) pokročilou úrovní všeobecného anglického jazyka (B1+/B2).Výuka probíhá v angličtině.

Kurz prezentačních dovedností

Kurz je určen podnikatelům, vedoucím pracovníkům a studentům, kteří potřebují efektivně prezentovat v anglickém jazyce. Kurz je zaměřen na jazyk prezentací a současně rozebírá jak formální, tak obsahové náležitosti přípravy prezentace v anglickém jazyce.Kurz je vhodný pro uchazeče s (mírně) pokročilou úrovní všeobecného anglického jazyka (B1+/B2).Výuka probíhá v angličtině.

Kurz telefonování v angličtině

Kurz je určen podnikatelům, vedoucím pracovníkům a studentům, kteří potřebují efektivně telefonovat v anglickém jazyce. Kurz je zaměřen na jazyk běžně používaný v telefonické komunikaci v anglickém jazyce. Posluchači se naučí jak přijmout, zahájit a ukončit telefonický hovor, jak se vyhnout nedorozumění nebo jak zanechat vzkaz. V kurzu se posluchači seznámí i se zásadami vedení telekonferencí v angličtině.
Kurz je vhodný pro uchazeče s (mírně) pokročilou úrovní všeobecného anglického jazyka (B1+/B2).
Výuka probíhá v angličtině. 

Kurz obchodní korespondence

Kurz je určen podnikatelům, vedoucím pracovníkům a studentům, kteří potřebují zvládnout základy obchodní korespondence. Kurz je zaměřen na strukturu a obsahovou stránku e-mailů a obchodních dopisů různých typů. Posluchači se seznámí s klíčovou slovní zásobou a frázemi používanými v obchodní korespondenci a při psaní životopisu.
Kurz je vhodný pro uchazeče s (mírně) pokročilou úrovní všeobecného anglického jazyka (B1+/B2).
Výuka probíhá v angličtině. 

Základy technické angličtiny

Kurz kombinuje všeobecnou angličtinu se základy technické angličtiny. Kurz je určen pro uchazeče s mírně pokročilou úrovní všeobecného anglického jazyka (B1).


VŠEOBECNÁ ANGLIČTINA – KURZY pro úrovně A1 – C1

Kurzy všeobecné angličtiny

Kurzy orientované na komunikaci v anglickém jazyce v běžném životě určené široké veřejnosti. Z hlediska náročnosti jsou kurzy rozděleny do kategorií začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí a velmi pokročilí. Při výuce kombinujeme klasické učební texty s moderními audio a video technikami. Studenti mohou po celou dobu studia využívat internetovou podporu kurzu. Výuku vede lektor s odborným pedagogickým vzděláním a s dlouholetou zkušeností s výukou jazyků.

Kurzy jsou rozděleny na základní a intenzivní, skupinové a individuální, půlroční a celoroční. Základní délka kurzu jsou dva měsíce. Jednotlivé kurzy pak na sebe navazují. Pro zájemce pořádáme také předprázdninové a prázdninové kurzy. Pro skupinu více studentů lze po dohodě zaměření kurzu upravit podle potřeb a požadavků objednatele. 

Kurz anglické konverzace

Kurz zaměřený na rozvoj samostatného ústního projevu a interakce v jazyce. V diskuzích na různá témata si posluchači prohlubují slovní zásobu a slovní obraty, učí se, jak se zapojit do hovoru, vysvětlit své názory a plány. 

Maturitní kurz I - "Listening and Speaking"

Kurz pro budoucí maturanty se zaměřuje na rozvoj ústního projevu a poslechových dovedností v souladu s požadavky ústních a písemných maturitních zkoušek. Současně se studenti učí jak efektivně zvládat mauritní zadání.

Maturitní kurz II - "Reading and Writing" 

Kurz pro budoucí maturanty se zaměřuje na rozvoj čtení s porozuměním a písemného projevu v souladu s požadavky písemných maturitních zkoušek. Současně se studenti učí jak efektivně zvládat mauritní zadání.  

"Brush-up Lessons"

Jednotlivé konverzační hodiny, na které se mohou přihlásit skupiny nebo individuální zájemci, kteří potřebují procvičit své konverzační dovednosti v diskuzích na různá předem vyhlášovaná témata. Informace o tématech v daném měsíci a požadované úrovni znalostí naleznete i s datem hodiny v přehledu aktualit. Studijní materiály jsou započítány v ceně a zájemci je obdrží na začátku hodiny.

Max. počet zájemců ve skupině: 4
Délka VH: 60 minut.
Cena jednotlivé hodiny: 300,- (bez DPH) 

Dovolená s angličtinou

V prázdninových kurzech Vás naučíme jak komunikovat v anglickém jazyce v běžných situacích na Vašich cestách v zahraničí. Pomůžeme Vám zvládnout slovíčka a fráze k základní i pokročilé komunikaci v restauraci, v recepci hotelu, v obchodě, v bance, u lékaře, při nehodě, na policii, na nádraží, ve vlaku, v letadle nebo když nevíte kudy kam.

Kurz je určen mírně pokročilým zájemcům, kteří si chtějí osvěžit a doplnit své jazykové znalosti a komunikační dovednosti. 

Angličtina pro aktivní seniory

Kurzy určené seniorům, kteří chtějí držet krok s dobou, mají chuť se něčemu naučit a zároveň se pobavit.
Kurz si klade za cíl zábavnou formou prezentovat obraty a slovní zásobu k základní komunikaci v každodenním životě.


PŘIPRAVA K MEZINÁRODNÍM ZKOUŠKÁM CAMBRIDGE

V březnu 2014 se společnost 360 DEGREES CONSTRUCT stala partnerskou školou spolupracující s Autorizovaným zkouškovým a přípravným centrem Cambridge P.A.R.K. V rámci této spolupráce poskytujeme kvalitní zázemí pro přípravu k mezinárodním zkouškám Cambridge a jejich vykonání v autorizovaném zkouškovém a přípravném centru P.A.R.K. v Brně.

Kurzy jsou určeny studentům, kteří se připravují k mezinárodním zkouškám Cambridge English ze všeobecné angličtiny PET, FCE, CAE nebo obchodní angličtiny BEC Vantage a BEC Higher. Studenti v průběhu kurzu získají nejen znalosti a praktické dovednosti, ale také si osvojí strategie potřebné k vykonání mezinárodní zkoušky dané úrovně.
 

 

ÚVODNÍ SCHŮZKA

V průběhu úvodní schůzky Vám poskytneme informace ohledně organizace kurzů a zodpovíme Vaše případné dotazy.
Pokud se pro některý z kurzů rozhodnete, vypíšete si závaznou přihlášku.

K orientačnímu stanovení jazykové úrovně prosím využijte on-line testu: on-line placement test.

Těšíme se na setkání s Vámi
V případě zájmu neváhejte a kontaktujte nás už dnes:

e-mail: skoleni@360dc.cz

tel.728 286 612

 

Přihlásit se

Překlady a tlumočení

Pro odbornou veřejnost zajistíme překladatelské služby v oblasti obchodní, právní a technické angličtiny.

Překládáme a tlumočíme také z/do německého, francouzského, španělského a ruského jazyka.

V případě zájmu zajistíme i překlady v jiných jazycích.

Ceny překladů i tlumočení stanovujeme dohodou se zákazníkem v závislosti na rozsahu a typu textu, jeho obtížnosti, jazykové kombinaci, termínu provedení, požadované úpravy, formátu zdrojového textu a způsobu doručení.

Cena tlumočnických služeb se odvíjí od počtu hodin, místa tlumočení, jazykové kombinaci a druhu tlumočení. Na základě těchto specifikací, které nám sdělíte v poptávce, Vám zašleme cenovou nabídku.

Lektoři

 

Mgr.Zuzana Tomková

Vystudovala obor učitelství anglického jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Při své práci vychází z mnohaleté praxe ve výuce všeobecné a profesní angličtiny na středních odborných školách, ve firemních kurzech a na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Pedagogické činnosti, které se věnuje od roku 2000, předcházela překladatelská a tlumočnická praxe v českých firmách s mezinárodní účastí. 
Své manažerské dovednosti uplatnila při vedení vlastní cestovní agentury a dále rozvíjela při organizaci metodických seminářů pro učitele anglického jazyka, na kterých sama prezentovala metodiku výuky anglického jazyka.

 

Oblasti zájmu v oboru:

Blended learning
Lexical Approach
Professional English /Business English

Portfolio lektorky 

 

 

 

Externí lektoři:

 • rodilý mluvčí v konverzačních kurzech - po dohodě

 

Přihláška

Ceník

V ceně kurzu má každý student

- výuku v počtu hodin zvoleného kurzu

- kopírovatelné studijní materiály

- přístup do studentské knihovny

- on-line podporu výuky

 

 

 

 

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky účasti v jazykových kurzech

Úvod

Tyto všeobecné podmínky upravují smluvní vztah mezi účastníkem kurzu (dále jen "odběratelem") a společností 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. (dále jen "pořadatelem kurzu“), která je oprávněna organizovat kurzy cizích jazyků. Smluvní vztah vzniká na základě doručení písemné, telefonické nebo osobní objednávky odběratelem a její akceptací pořadatelem kurzu. 

Cena kurzu a její úhrada

Po doručení závazné přihlášky k jazykovému kurzu obdrží odběratel potvrzení o přijetí přihlášky s podklady k uhrazení ceny kurzu dle aktuálního ceníku. Místo v kurzu je odběrateli rezervováno po podpisu závazné přihlášky a uhrazení ceny kurzu nejpozději 10 pracovních dní před zahájením kurzu. Plnou cenu kurzu je účastník povinen uhradit převodním příkazem na účet pořadatele kurzu, a to nejpozději 10 dní před zahájením kurzu není-li dohodnuto jinak. 

V případě stornování kurzu po vyplnění závazné přihlášky a úhradě celkové ceny kurzu účtuje pořadatel kurzu následující poplatky:

- storno kurzu ve lhůtě delší jak 10 pracovních dní před zahájením kurzu - 25% z ceny kurzu
- storno kurzu 10 - 5 pracovních dní před zahájením kurzu - 50% z ceny kurzu
- storno kurzu v lhůtě kratší jak 5 pracovních dní před zahájením kurzu  -  100% z ceny kurzu

Organizace kurzu

Vyučovací hodina je 45 minut. Není li dohodnuto jinak, dostaví se účastníci kurzu ve stanovený den a čas do učebny stanovené pořadatelem a v průběhu kurzu dbají pokynů lektora. Studentovi, který se nezúčastní výuky skupinové nebo individuální, nevzniká nárok na finanční kompenzaci ani náhradní hodinu. O případném zrušení výuky lektor informuje účastníky v dostatečném časovém předstihu, nejpozději den před stanovenou výukou a v případě, že to umožní časový rozvrh lektora, dohodne výuku v náhradním termínu.

Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků, na Velikonoční pondělí  a v době od 21.12. - 31.12. 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit studenta bez náhrady z kurzu, v případě, že bude hrubým způsobem narušovat průběh kurzu nebo svým chováním a jednáním ohrozí dobré jméno nebo majetek společnosti, majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo lektora. Každé svévolné poškození majetku společnosti je účastník povinen uhradit na vlastní náklady.

Certifikát o absolvování jazykového kurzu obdrží každý účastník kurzu, který absolvoval minimálně 80% z celkového počtu hodin.

Typy kurzů

Typy kurzů, které pořadatel nabízí, jsou uvedeny na webové stránce pořadatele v sekci „Aktuální nabídka kurzů“.

Učební materiály

Cena učebnice je zahrnuta v ceně kurzu v délce 35 týdnů uhrazeném v celkové výši při zahájení kurzu.

Zrušení kurzu

Pořadatel je oprávněn z organizačních nebo jiných závažných důvodů zrušit kurz před jeho zahájením s tím, že kurzovné bude účastníkům vráceno v plné výši. Pořadatel je oprávněn kurz zrušit v průběhu  jen z vážných důvodů. V takovém případě pořadatel vrátí odběrateli poměrnou část kurzovného za neodučené hodiny, pokud se obě strany nedohodnou na jiném náhradním řešení vzniklé situace.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka, který je fyzickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající, jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména evropského nařizení (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. je správcem osobních údajů, zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty společnosti 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. v přihlášce za účelem zajištění účasti na vzdělávacím kurzu nebo semináři  a po dobu trvání vzdělávacího kurzu nebo semináře. Osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci správce osobních údajů, zpracovateli na základě smluv o zpracování osobních údajů nebo jim obdobných platných právních předpisů. Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným zákonem. Jiným subjektům osobní údaje předávány nebudou.

Držitel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování.

Další informace o účelech a způsobech zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu      Prohlášení o zpracování osobních údajů a poučení subjektů údajů - dle GDPR  na webových stránkách správce www.360dc.cznebo jej na vyžádání obdrží zákazník v písemné formě.

Závěrečná ustanovení

Všeobecné podmínky účasti na jazykových kurzech vstupují v platnost a účinnost 25.5.2018 a platí do odvolání.

 

Všeobecné podmínky účasti na seminářích profesní angličtiny 

Úvod

Tyto všeobecné podmínky upravují smluvní vztah mezi objednatelem (dále jen „účastníkem semináře“) a společností 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. (dále jen pořadatelem semináře“), která je oprávněna organizovat semináře.

Cena semináře a její úhrada

Po zaregistrování obdrží zájemce o seminář potvrzení o registraci s podklady k uhrazení poplatku za seminář. Registrace je platná po připsání platby na účet pořadatele. Poplatek za seminář se účastníkovi, v případě neúčasti na semináři, nevrací.

Zrušení semináře

Pořadatel je oprávněn z organizačních nebo jiných závažných důvodů zrušit seminář.Poplatek za seminář bude registrovaným zájemcům vrácen.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka, který je fyzickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající, jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména evropského nařizení (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. je správcem osobních údajů, zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty společnosti 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. v přihlášce za účelem zajištění účasti na vzdělávacím kurzu nebo semináři  a po dobu trvání vzdělávacího kurzu nebo semináře. Osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci správce osobních údajů, zpracovateli na základě smluv o zpracování osobních údajů nebo jim obdobných platných právních předpisů. Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným zákonem. Jiným subjektům osobní údaje předávány nebudou.

Držitel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování.

Další informace o účelech a způsobech zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu 

"Prohlášení o zpracování osobních údajů a poučení subjektů údajů - dle GDPR"  na webových stránkách správce www.360dc. cz, nebo jej na vyžádání obdrží zákazník v písemné formě.

Závěrečné ustanovení

Všeobecné podmínky účasti na seminářích vstupují v platnost a účinnost 25.5.2018 a platí do odvolání.

 

On-line studium

Každý student získá přístupové heslo k výukové platformě EDMODO - sociální síti vyvinuté přímo pro potřeby výuky (obdoba MOODLE). Zde má přístup ke studijním materiálům a užitečným informacím v rámci kurzu. Prostřednictvím EDMODA je možné komunikovat s učitelem i ostatními studenty ve skupině. 

Přihlaste se do  EDMODO  přes tlačítko "Join a group" v právém horním rohu stránky a zadejte kód vašeho kurzu, který jste obdrželi od lektora.

Konverzační hodiny on-line realizujeme prostřednictvím aplikace  Google Meet.

 

K dalšímu samostudiu můžete využít i odkazy, které najdete ZDE.

Pro studenty,kteří studují podle učebnice Maturita Solutions, jsou určeny stránky ZDE.

Učebnice

Při volbě učebnice postupujeme velmi pečlivě. Mezi hlavní aspekty výběru učebnice patří individuální studijní potřeby a priority studenta  stejně jako typ a frekvence kurzu. Pracujeme s učebnicemi od zahraničních nakladatelů (Macmillan, Oxford University Press, Cambridge University Press, Scholastic, Usborn atd.), ale i od českých nakladatelů např. slovníkové nakladatelství LINGEA s.r.o..

Veškeré učebnice svým studentům zajistíme. 

V našem cizojazyčném knihkupectví si vedle učebnic anglického, francouzského, ruského, německého, italského nebo španělského jazyka mohou (nejen) studenti našich kurzů zakoupit i cizojazyčnou beletrii.

Pro zájmce z řad učitelů uspořádáme prezentaci učebnice. 

 

 

Studentská knihovna

Studenti mohou využívat dalších studijních materiálů, učebnic, slovníků, zjednodušené četby a časopisů z naší studentské knihovny.

Certifikáty

Jsme partnerskou školou jazykové školy P.A.R.K., která je autorizovaným zkouškovým a přípravným centrem.  

 Certifikát partnerské školy autorizovaného zkouškového a přípravného centra P.A.R.K.

Reference

 

Lektorská činnost:

 • PROfair spol. s r.o. 
 • Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
 • Komerční banka a.s. Valašské Meziříčí
 • MIT METAL, spol. s r.o. Vsetín
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 
 • Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
 • Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

 

 

Napsali o naší práci:

".. lektorka vykonávala svou práci svědomitě a s dodrožováním všech přísušných termínů kurzů. Bez problémů spolupracovala s účastníky kurzu a také lze kladně ohodnotit přípravu Mgr. Tomkové do jednotlivých výukových hodin a její iniciativu."

 

"...paní Tomková, chtěli bychom Vám tímto s blížícím se koncem školního roku poděkovat za Vaši práci, kterou odvádíte u nás ve firmě při vedení kurzů výuky anglického jazyka. Vaše práce je na vysoké kvalitativní úrovni a účastníci kurzu si velice chváli Váš profesionální i lidský přístup. To, že jse vždy ochotná přizpůsobit výuku časovým možnostem a tempu "žáků", je velkým přínosem, obzváště vzhledem k velké pracovní vytíženosti každého z nich. Vaše příprava na hodiny svědčí o vysoké profesionální úrovni. Nejenom vzhledem k volbě učebnic a nejvhodnějších cvičení, ale taky díky technickému vybavení, pomocí kterého dokážete výuku zpestřit a lidem přiblížit jazyk, který se snaží pochopit a naučit. Klienti naší firmy si Vás velmi pochvalují a doufají, že se budeme moci střetávat i nadále v příštím školním roce v prostorách našich kanceláří."

 

Vaše hodnocení kurzu

 

GDPR - vzdělávací centrum

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů (jehož návrh je aktuálně v legislativním procesu) nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávací centrum společnosti 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. postupuje v souladu s tímto zákonem.

Zpracovní vašich osobních údajů 

Osobní údaje zákazníka, který je fyzickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající, jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména evropského nařizení (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. je správcem osobních údajů, zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty společenosti 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. v přihlášce za účelem zajištění účasti na vzdělávacím kurzu nebo semináři  a po dobu trvání vzdělávacího kurzu nebo semináře. osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci správce osobních údajů, zpracovateli na základě smluv o zpracování osobních údajů nebo jim obdobných platných právních předpisů. Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným zákonem. Jiným subjektům osobní údaje předávány nebudou.

Držitel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování.

Podrobné informace o rozsahu, účelech, způsobech zpracování osobních údajů a poučení subjektu údajů jsou uvedeny v dokumentu  
"Prohlášení o zpracování osobních údajů a poučení subjektů údajů - dle GDPR"  na webových stránkách správce www.360dc.cznebo jej na vyžádání obdrží zákazník v písemné formě.

Všechna práva vyhrazna. 2013

Webdesign by Spaneco