Konverze starého mlýna na bytový dům

4.8.2021

Konverze starého mlýna v Říkovicích. Nová funkce bude stavba určená pro trvalé bydlení. Architektonická studie řeší tvar objektu vzhledem k danému pozemku včetně dostavby objektu o další objemy. Dále je řešená kompletně dispozice objektu vzhledem limitům, které má stavby samotná a vzhledem k přání investora.

Místo stavby: Říkovice

Rok výstavby: 2021

Investor: soukromý

Typ stavby: obytná stavba

Objekt je v současné složen ze dvou částí, třípatrová hlavní budova s pultovou střechou a dvoupatrová přístavba s plochou střechou. Půdorys celého objektu je dnes ve tvaru písmene „L”. Pro efektivnější využití bude stávající přístavba navýšena o jedno podlaží. Celý objekt bude tedy třípodlažní. Přístavba bude i nadále mít plochou střechu. V půdoryse bude objekt ropzšířen o druhou přístavbu, která písmeno „L” dotvoří do půdorysu obdélníku. Tento nově přistavený obejekt bude výškově navazovat na hlavní budovu. Jejich interiér bude propojen. Nová přístavba bude mít plochou střechu a část této střechy bude sloužit jako terasa se zimní zahradou pro mezonetový byt ve 3NP a 4NP. 

Hlavní budova bude vizuálně oddělena od přístaveb a zůstane tak dominantou. Její ozub ve štítu bude vyvážen ozubem na přední fasádě od komunikace. Dále je přední fasáda hl. budovy horizontálně členěna dvěma římsami, korunní a kordonovou římsa. Ve 2NP jsou u oken na přední fasádě použité podokenní římsy. Ve 3NP jsou použity šambrány okolo oken a nadokenní římsy na hlavní budově na přední fasádě. 

Pultová střecha hlavní budovy bude využita na solární panely a opticky bude vyvážena v opačném směru zimní zahradou, kterou bude tvořit kovová konstrukce příčkosloupkové hliníkové fasády. Členění oken hlavní budovy je odlišné od členění oken obou přístaveb. Zůstal zachovaný vstup do hlavní budovy, dveře budou renovovány nebo bude vytvořena dřevěná replika. Každá přístavba však bude mít svůj vlastní vchod. Do objektu budou dohromady tři vstupy.  

 

1 NP - jeden byt a nebytové prostory výrobní či komerční

2 NP - tři byty

3 NP - tři byty (jeden mezonetový)  

Všechna práva vyhrazna. 2013

Webdesign by Spaneco