Polní cesta C7 a IP277 a IP278 v k.ú. Praskolesy u Mrákotína

23.8.2021

Místo stavby: Městys Mrákotín, část Praskolesy, okres Jihlava

Rok výstavby: 2023

Investor: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Typ stavby: Dopravní - polní cesta

Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech pro provádění stavby bylo řešení návrhu nové hlavní polní cesty C7 v délce 1,245 63km, která se napojuje na silnici III/40616, vede směrem na sever mezi plochami orné půdy a TTP a dále podél lesa do sousedního k.ú. Mrákotín u Telče. Součástí nově navržené polní cesty je 20 hospodářských sjezdů a 3 výhybny. Podél převážné části komunikace je navrženo oboustranné liniové ozelenění v podobě interakčních prvků IP278 a  IP277. 

Všechna práva vyhrazna. 2013

Webdesign by Spaneco