Přírodní zahrada MŠ Bynina

6.10.2022

MŠ Bynina disponuje zahradou o rozloze 1282 m2. Zahradu nyní využívají pouze děti navštěvující MŠ. Jedná se o zastaralou, ne příliš atraktivní zahradu. Velká část plochy je pouze zatravněná, nejsou zde žádné záhony, květiny a celkové rozložení zahrady je nekoncepční. Cílem tohoto projektu je proměna této neatraktivní zahrady na přírodní zahradu.

Místo stavby: Valašské Meziříčí

Rok výstavby: 2023

Investor: Zřizovatel

Typ stavby: Zahrada

https://view.mylumion.com/?p=3ah86bkxsylrtnad

Návrh řešení zahrady vychází z prostorových daností pozemku obklopujícího budovu MŠ Bynina. Na pozemku se nachází tři samostatné objekty – objekt školky, objekt staré kotelny a objekt nové kotelny na pelety. Všechny tyto tři objekty jsou v návrhu respektovány. Stávající dominantní dřeviny jsou návrhem taktéž respektovány a sadové úpravy na tyto prvky navazují. Stejně tak jsou respektovány tři dominantní herní prvky v ploše zahrady. 

Přírodní zahrada prospívá životnímu prostředí a nabízí rozmanité prostředí pro její uživatele. Vegetační plochy jsou navrženy s ohledem na věk uživatelů, tedy pro předškolní vzdělávání. Jedná se zejména o prostor pro výuku a pozorování, relaxaci a regeneraci uživatelů. Prostor, kde je možné při různých příležitostech setkávání se s rodiči žáků i další veřejností a tím se přirozeně zahrada mění v komunitní prostory.

Celý prostor zahrady je objektem MŠ rozdělen na dvě části - přední zahradu (před objektem směrem ke komunikaci) a zadní zahradu (za objektem MŠ). Z tohoto optického dělení vyplývá i funkční členění zahrady na pracovní zónu, zónu divočiny a herní zónu, která se překrývá s klidovou zónou. Přeměna zahrady je motivovaná prostředím, ve kterém je zahrada umístěná, a to je v blízkosti lesa. Jako hlavní motiv zahrady je nekonečná osmička, která je procházkou po naučných interaktivních tabulích, které jsou zaměřeny na tématiku ptáků a lesní zvěře. Nekonečná osmička jako symbol nekončících informací. Zahrada je definována množstvím různých stanovišť, pestrou škálou aktivit a možností pozorování proměn přírody v čase.

 

 

Všechna práva vyhrazna. 2013

Webdesign by Spaneco