Stavba polní cesty HC10 a HC12 v k.ú. Víchovská Lhota

23.8.2021

Místo stavby: Obec Víchová, část Víchovská Lhota, k.ú. Víchovská Lhota

Investor: ČR, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily

Typ stavby: dopravní, liniová

Rekonstrukce hlavní polní cesty HC10, která se nachází v jihozápadní části  kat. území Víchovská Lhota a hlavní polní cesty HC12, která se nachází v západní části kat. území Víchovská Lhota a odvodňovacího příkopu OP1. Cesty propojují obdělávané zemědělské pozemky. 

Všechna práva vyhrazna. 2013

Webdesign by Spaneco